Friday, March 13, 2020

The Jagan are the only Chance that has come out of the Fiction, no Chance for Democracy | జగన్ ఫ్యాక్షన్ రంగు బయటపడింది ఒక్క ఛాన్స్ అని వచ్చి ప్రజాస్వామ్యానికి నో ఛాన్స్ చేసిన జగన్


The Jagan are the only Chance that has come out of the Fiction, no Chance for Democracy | జగన్ ఫ్యాక్షన్ రంగు బయటపడింది ఒక్క ఛాన్స్ అని వచ్చి ప్రజాస్వామ్యానికి నో ఛాన్స్ చేసిన జగన్

No comments:

Post a Comment

అంశానికి సంబంధం లేని వ్యాఖ్యలు, అసభ్యకరమైనవి, వ్యక్తిగత దూషణలతో ఉన్న వ్యాఖ్యలు ఎట్టి సమయంలోనూ పబ్లిష్ చేయబడవు.